Veřejná cloudová služba OBELISK Certificate Validation nabízí možnost ověření platnosti digitálních certifikátů vydaných akreditovanými certifikačními autoritami v rámci celé EU. Seznamy důvěryhodných autorit i zneplatněných certifikátů se automaticky denně aktualizují.

Ověřování je možné prostřednictvím webové aplikace z jakéhokoliv zařízení vybaveného internetovým prohlížečem bez ohledu na využívaný operační systém nebo díky rychlé integraci pomocí webových služeb s vaším informačním systémem.

Potřebujete ověřit důvěryhodnost certifikátu el. podpisu nebo časového razítka?

Ověřit certifikát

KDY JE NUTNÉ CERTIFIKÁTY OVĚŘOVAT

ikona-zaskrtnuto

Ověření platnosti dokumentů

Ve chvílí, kdy si chce příjemce elektronického dokumentu ověřit jeho důvěryhodnost, je nutné prověření všech certifikátů, na kterých jsou elektronické podpisy resp. časová razítka založeny.

ikona-pero

Zpracování elektronických transakcí

V případě, že v rámci elektronické výměny dat dochází k předávání důvěrných informací nebo k provádění klíčových operací a jejich autorizace je založena na využití digitálních certifikátů.

ikona-disketa

Archivace elektronických dokumentů

V rámci archivačního procesu je nezbytné ověřit důvěryhodnost archivovaných dokumentů tak, aby mohla být zajištěna jejich platnost po celou dobu životního cyklu.

ikona-iduser

Využití certifikátu jako autentizačního prvku

Pokud jsou certifikáty využívány pro autentizaci uživatelů nebo systémů, je třeba kontrolovat, zda je přístup k důvěrným informacím, nebo informačním systémům stále platný.

PRINCIPY OVĚŘENÍ CERTIFIKÁTU

Proces ověření certifikátu spočívá ve vyhodnocení následujících otázek:

ikona-razitko

Vydala certifikát důvěryhodná certifikační autorita?

ikona-zaskrtnuto-2

Je certifikát platný?

ikona-zrusit

Nebyl certifikát zneplatněn?

Běžné aplikace dnes standardně nabízí odpovědi na první dvě otázky. Kontrolu zneplatnění certifikátů však většina aplikací neposkytuje a příjemce informací ji musí provádět ručně. Časová náročnost a riziko vzniku chyby při ručním dohledání je značné. Využitím služby OBELISK Certificate Validation dostanete odpovědi na všechny otázky najednou bez rizika a ušetříte čas strávený vyhledáváním informací o zneplatnění certifikátu.

OBELISK Certificate Validation - schéma

PŘÍNOSY SLUŽBY OBELISK Certificate Validation

Splnění legislativních podmínek pro uznání elektronických dokumentů

Podpora pro zajištění důvěryhodné elektronické výměny dat

Včasné rozpoznání nedůvěryhodného obsahu nebo identit

ikona-razitko

Jednotný ověřovací bod pro celou EU s garantovanou aktualizací dat

Snadná integrace do vlastních IS pomocí webových služeb

Automatická podpora v systémech s podporou OCSP protokolu

PODPOROVANÉ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY

OBELISK Certificate Validation - mapa podporovaných certifikačních autorit