Digitální důvěra

Digitální důvěra není funkce ani vlastnost informačních systémů, digitální důvěra je infrastrukturní záležitost

Digitální důvěra2017-04-04T11:18:08+00:00

Drtivá většina všech dokumentů vzniká v elektronické podobě a práce s nimi se stala běžnou součástí praxe všech firem a institucí. Aby je bylo možné průkazně podepsat a odeslat, téměř vždy je celkem zbytečně převádíme do papírové podoby. Klíčem k realizaci skutečného paperless je vybudování digitální důvěry.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY eIDAS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu patří mezi nejvýznamnější iniciativy v oblasti budování jednotného digitálního trhu. Jedním z jeho hlavních přínosů je zrovnoprávnění elektronických a papírových dokumentů, což umožní ve spoustě případů zcela nahradit dokumenty papírové s veškerou právní relevancí.

eIDAS přináší do této oblasti legislativní řád, pravidla, normy a standardy. Díky eIDAS dnes víme, jak digitální dokumenty vytvářet, ověřovat a dlouhodobě uchovávat tak, aby byla zajištěna jejich legislativní platnost v rámci celé Evropské unie. Víme, čemu můžeme důvěřovat.

Harmonogram implementace nařízení eIDAS

2014

23. 7. 2014
Vstoupení evropského nařízení eIDAS v platnost

2015

8. 9. 2015
Definice technických standartů a uznávání prostředků pro el. identifikaci

2016

1. 7. 2016
Použitelnost ustanovení o službách vytvářející důvěru elektronických dokumentů

2018

18. 9. 2018
Povinné vzájemné uznávání elektronických identit

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY DIGITÁLNÍ DŮVĚRY DLE eIDAS

Digitální důvěra definovaná nařízením eIDAS je založená na infrastruktuře veřejných klíčů (PKI) a následujících technických prostředcích:

ELEKTRONICKÁ IDENTITA

Prostředek pro autentizaci

ELEKTRONICKÝ PODPIS/PEČEŤ

Prostředek pro autorizaci a datovou integritu

ČASOVÉ RAZÍTKO

Prostředek pro fixaci dat v čase a datovou integritu

KLÍČOVÉ PROCESY

Schopnost vytvářet a zpracovat podepsané dokumenty/data:

  • standardizace formátů, bezpečnost klíčů, znalost problematiky
  • připravenost informačních systémů a aplikací
  • vznik standardních řešení a penetrace do různých odvětví

Schopnost validovat, uchovat a prokazovat platnost a věrohodnost podpisu:

  • zpracování všech technických a legislativních aspektů e-podpisu
  • potřeba využívání informací externích subjektů
  • uchování validačních informací v čase

PAPERLESS NENÍ REVOLUCE

Procesy spojené se správou dokumentů vycházejí z dlouholeté praxe a velmi často do nich vstupuje větší množství informačních systémů. Díky produktům OBELISK je možné tyto procesy doplnit o služby vytvářející důvěru napříč všemi stávajícími systémy. Digitální důvěra není funkce ani vlastnost informačních systémů, ale digitální důvěra je infrastrukturní záležitost.

Infrastruktura digitální důvěry:

Loading...