OBELISK Signer

Aplikace pro vytváření důvěryhodných elektronických dokumentů

OBELISK Signer2018-03-28T13:50:01+00:00

OBELISK Signer je produkt z rodiny OBELISK, který poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí (značek) resp. časových razítek pro zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

CO NABÍZÍ OBELISK Signer?

Zajištění souladu procesů souvisejících s elektronickým podepisováním, pečetěním, razítkováním a dlouhodobým uchováváním el. dokumentů s eIDAS.

Bezproblémové ověření a uznávání platnosti pečetí napříč všemi státy EU (platí pro kvalifikovanou pečeť s podporou HSM jako kvalifikovaného prostředku).

Jednoduché čerpání služby vytvářející důvěru pro elektronické pečetění a razítkování dalšími informačními systémy (ESSS, DMS, ERP, CRM, …).

FUNKCE A VLASTNOSTI

  • Podpora AdES formátů v úrovni „B-B“ a „B-T“

  • Podpora formátu S/MIME (email)

  • Práce s více různými klíči (certifikáty)

  • Uložení klíčů v lokálním SW úložišti nebo pomocí HSM modulu

  • Kontrola platnosti používaných certifikátů

  • Jednoduché napojení na autority poskytující kvalifikovaná časová razítka

  • Integrace aplikací třetích stran pomocí webových služeb

  • Správa uživatelů, certifikátů a jejich vzájemných vazeb

  • Možnosti logování a auditu

  • Nastavení práv a přístupů pomocí napojení na LDAP

MOŽNOSTI INTEGRACE

Služby lze jednoduše konfigurovat v závislosti na konkrétních potřebách dané agendy či procesu organizace. Běžné agendové systémy a aplikace (eSSS, ERP, CRM, DMS, …) pak mohou službu pečetění elektronických dokumentů před jejich uložením a odesláním určeným příjemcům jednoduše konzumovat prostřednictvím standardního rozhraní webových služeb.

Chcete se dozvědět více informací o produktu OBELISK Signer a možnostech jeho využití?

Kontaktujte nás