Produkty OBELISK

Komplexní infrastruktura umožňující vstup vaší organizace do skutečného paperless světa bez nutnosti realizace zásadních změn ve stávajících informačních systémech

Produkty2018-02-27T15:03:11+00:00

Rodina produktů OBELISK nabízí důvěryhodné služby pro realizaci skutečného paperless řešení ve vaší organizaci. Využijte výhody moderních řešení, které jsou založeny na mezinárodních standardech a jsou plně v souladu s českou i evropskou legislativou.

Buďte eIDAS READY.

Produkt, který poskytuje službu automatického vytváření elektronických pečetí (značek) resp. časových razítek pro zachování právní relevance elektronických dokumentů vytvářených veřejnoprávními původci, ale i soukromými subjekty.

Více informací

Komplexní řešení pro centralizaci služeb PKI (Public Key Infrastructure). Hlavní náplní jsou služby vytváření a ověřování dokumentů s elektronickým podpisem či značkou/pečetí včetně časového razítka. Řešení pokrývá širokou škálu standardních formátů.

Více informací

Komplexní nástroj pro ověření legislativní platnosti digitálně podepsaných elektronických dokumentů v rámci celé EU v souladu s nařízením eIDAS

Více informací

Poskytuje služby on-line ověřování platnosti certifikátů v rámci Evropské unie. Umožňuje ověření certifikátů k požadovanému času a poskytuje potřebná validační data pro prokázání jejich platnosti a důvěryhodnosti.

Více informací

Řešení pro důvěryhodnou archivaci elektronických dokumentů, které je založené na aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného elektronického podpisu (AdES). Zajišťuje komplexní důvěryhodné služby pro archivní správu dokumentů v libovolném formátu.

Více informací

Produkt nabízí specifické funkce, které naplňují požadavky na provoz spisovny jako funkční složky elektronické spisové služby vyplývající ze zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS.

Více informací

Rozšiřuje rodinu produktů OBELISK o DMS funkčnosti pro práci s archivovanými dokumenty a umožňuje tak rychlé zavedení procesu archivace do fungování společnosti bez vysokých investic na pořízení nebo úpravu stávajících DMS řešení.

Více informací

Prostředek pro integraci různých zdrojových systémů, fyzických úložišť a služeb souvisejících s paperless řešeními. Poskytuje široké možnosti pro řízení a sledování systémových požadavků pro vytváření, ukládání, správu a uchovávání dat a dokumentů.

Více informací
obelisk-digitalni-archiv-seznam
obelisk-digitalni-archiv-logo

Digitální archiv představuje základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Jedná se o předinstalovanou HW appliance, která poskytuje libovolným systémům a aplikacím centrální služby pro ověření a uchování elektronických dokumentů.

Více informací