Digitální archiv

HW Appliance - OBELISK & DELL EMC Elastic Cloud Storage

Digitální archiv2018-02-27T14:39:04+00:00

Digitální archiv představuje základní stavební kámen infrastruktury bezpapírové organizace. Jedná se o předinstalovanou HW appliance, která poskytuje libovolným systémům a aplikacím centrální služby pro ověření a uchování elektronických dokumentů. Integruje bezpečnost a flexibilitu moderního objektového úložiště DELL EMC Elastic Cloud Storage s funkcemi digitální důvěry OBELISK Trusted Archive. Zákazník tak dostává spolehlivé hardwarové úložiště s pokročilými aplikačními a integračními funkcemi pro zpracování a uchování elektronických dokumentů v souladu s evropskou a českou legislativou.

obelisk-dell-emc

DELL EMC Elastic Cloud Storage

DELL EMC Elastic Cloud Storage je objektové úložiště navržené pro dlouhodobé garantované uchování a neměnnost dat. Nabízí snadno škálovatelnou spolehlivou infrastrukturu s  minimálními nároky na administraci. Tvoří tak ideální základ celkového řešení pro důvěryhodnou dlouhodobou archivaci elektronických dokumentů.

OBELISK Trusted Archive - logo

SEFIRA OBELISK Trusted Archive

SEFIRA OBELISK Trusted Archive představuje logickou část řešení Digitálního Archivu. Je založen na principech PKI a aplikaci moderních ETSI standardů rozšířeného elektronického podpisu (AdES). Zajišťuje komplexní důvěryhodné služby pro archivní správu dokumentů v libovolném formátu. Uloženým dokumentům poskytuje dlouhodobou péči o jejich důvěryhodnost, právní relevanci a legislativní platnost.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

 • Komplexní důvěryhodná péče o uložené dokumenty

 • Ověření platnosti a důkazní materiál

 • Certifikovaná shoda s eIDAS
 • Snadná a rychlá instalace a škálovatelnost formou Plug&Play

 • Vysoká dostupnost
 • Backup-less řešení

PŘEDNOSTI ŘEŠENÍ

 • Vysoká dostupnost a integrita uložených dat

 • Pokročilé mechanismy ochrany dat včetně automatické detekce a odstranění chyb

 • Data jsou organizována do virtuálních celků s oddělenou správou a řízením přístupu

 • Garance neměnnosti a nesmazatelnosti pomocí retenčních politik

 • Smazaná data nelze obnovit ani v laboratorních podmínkách

 • Podpora deduplikace a komprese dat

 • Možnost šifrování dat

 • Podpora protokolů NFS, CIFS, WebDAV

HLAVNÍ FUNKCE

 • Ověření platnosti elektronicky podepsaných dokumentů

 • Udržení důvěry a právní relevance

 • Uchování a poskytnutí důkazního materiálu

 • Balíčkování – tvorba AIP podle OAIS dle principů eIDAS

 • Pokročilé vyhledávání uložených dokumentů dle metadat a pomocí fulltextu

 • Možnost zobrazit detail archivovaného dokumentu, metadata a ověření platnosti

 • Možnost stažení dokumentu

 • Vložení a editace metadat

 • Vedení detailních logů o událostech v systému

 • Možnost prohledávání těchto logů

 • Sestavování reportů o problematických dokumentech

 • Konfigurace notifikací systémových událostí

Architektura konsolidovaného digitálního archivu

schema-obelisk-digitalni-archiv

Chcete se dozvědět více informací o digitálním archivu a možnostech jeho využití?

Kontaktujte nás