Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost SEFIRA spol. s r.o. se sídlem Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, IČ 62907760, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 34572 je správcem osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů přináší informace o rozsahu, způsobu zpracování a ochraně osobních údajů, které získáme a shromažďujeme v souvislosti s prodejem našich produktů, poskytováním služeb, v rámci komunikace se stávajícími a potenciálními zákazníky a používáním našich internetových stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s prodejem produktů a poskytováním služeb může ze strany společnosti SEFIRA dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • pozice
 • název organizace
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • korespondenční adresa
 • telefonní číslo
 • e-mail

Obchodní informace
Obchodní informace zahrnují údaje o zakoupených produktech, odebíraných službách, informace získané z osobní, písemné i elektronické komunikace se stávajícími a potenciálními zákazníky související s prodejem produktů a poskytováním služeb a data, která získáme prostřednictvím vašich online aktivit.

Účel zpracování dat

Plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněného zájmu
Zpracování osobních údajů poskytnutých za účelem plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů společnosti SEFIRA probíhá bez udělení souhlasu, a to po dobu maximálně 3 let od ukončení platnosti smlouvy, uplynutí zákonných povinností nebo okamžiku pominutí důvodu oprávněného zájmu.

Informování uživatelů produktů a služeb
Společnost SEFIRA využívá osobní údaje vztahující se k uživatelům produktů a služeb za účelem zasílání obchodních a technických informací týkajících se produktů a služeb, které daný subjekt užívá. Zpracování osobních údajů probíhá bez udělení souhlasu, a to po dobu maximálně 1 roku od ukončení platnosti produktové podpory.

Marketingová sdělení
Společnost SEFIRA využívá osobní údaje získané v souvislosti s prodejem produktů, poskytováním služeb, v rámci komunikace se stávajícími a potenciálními zákazníky k zasílání obchodních a marketingových sdělení. Zmíněné zpracování osobních údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností či ochraně oprávněných zájmů společnosti SEFIRA a podléhá tak udělení souhlasu. Zpracování osobních údajů probíhá po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Zpracovávání informací z internetových stránek provozovaných společností SEFIRA
V případě, že má uživatel internetových stránek provozovaných společností SEFIRA ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm informace a záznamy chování na internetových stránkách, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro další analytické a marketingové účely. Nastavení cookies si může návštěvník webu upravit dle svých preferencí.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost SEFIRA si uvědomuje zásadní význam soukromí a zabezpečení osobních údajů pro své zákazníky a partnery a z tohoto důvodu zavedla odpovídající technická a organizační opatření k zajištění jejich ochrany. Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti SEFIRA, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů společnosti SEFIRA a nesmí je využít jinak. Jde zejména o obchodní partnery, odborné poradce, znalce, advokáty, auditory, správce IT systémů a provozovatele internetových služeb.

Poučení o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.